300 rokov LichtenŠtajnska

     V roku 2019 oslavuje Lichtenštajnské kniežatstvo tristoročnicu svojho vzniku. Jubilejný rok sa začína 23. januára 2019 a oslavovať sa bude po celý rok.

     Dejiny kniežatstva začali niekoľko rokov predtým, ako knieža Ján Adam I. z Lichtenštajnu kúpil grófstvo Schellenberg. V roku 1712 prikúpila kniežacia rodina grófstvo Vaduz. 23. januára 1719 rímsko-nemecký cisár Karol VI. (známy ako uhorský kráľ Karol III.) povýšil tieto na zvrchované ríšske kniežatstvo. Názov kniežatstva preniesol z moravského titulárneho kniežatstva Liechtenstein. Lichtenštajnsko sa stalo 343. štátom Svätej ríše rímskej národa nemeckého. Po zániku ríše a vzniku Rakúskeho cisárstva pristúpilo Lichtenštajnsko v roku 1806 do Rýnskeho spolku, čím sa stalo suverénnym štátom.

      Lichtenštajnskému kniežatstvu, vládnucej rodine i obyvateľom krajiny blahoželáme k výročiu a prajeme všetko dobré!

 

Partneri