300. výročie narodenia cisárovnej Márie Terézie

Pred tristo rokmi sa vo štvrtok, 13. mája 1717 narodila neskoršia uhorská kráľovná Mária Terézia, dcéra cisára Karola VI. Mária Terézia  bola pokrokovo zmýšľajúcou panovníčkou, dobrou matkou a manželkou.

Hostia nadácie MeAM Stiftung si spoločne s J.C.K.V. arcivojvodom Mag. Markusom S. von Habsburg-Lothringen v deň 300. výročia narodenia kráľovnej Márie Terézie uctili jej pamiatku návštevou a pietnym aktom kapucínskej cisárskej hrobky vo Viedni. 

Srdečná vďaka všetkým zúčastneným! 

 

Partneri