Verejnoprospešná a charitatívna činnosť

Mitteleuropäische Adels- und Rittergeschlechtsmatrikel (MeAM) Stiftung prostredníctvom svojej organizačnej zložky v SR plánuje od roku 2014 finančne podporovať aj vybrané projekty realizované v Slovenskej a Českej republike.

Podporované projekty budú pre rok 2014 vyberané zo žiadostí záujemcov o podporu, ktorí žiadosť a projekt zašlú na adresu organizačnej zložky v Slovenskej republike najneskôr do 30. novembra 2013. 

Tlačivo - Žiadosť o podporu si môžete stiahnuť TU

Skôr ako nám zašlete žiadosť o podporu, odporúčame vám skonzultovať s nami zámer vášho projektu. Termín osobnej konzultácie prosíme, si vopred dohodnite na uvedenom kontakte.

Pokiaľ máte záujem o spoluprácu s nami, alebo byť nám nápomocný pri našej verejnoprospešnej činnosti, prosíme, zašlite nám i takúto svoju ponuku na spoluprácu.  

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na adrese: office.skcz@meam.li

Partneri