Návšteva výstavy „ Ján II. knieža  LiEchtenstein – mecén Sliezskeho zemského múzea“

Nadácia MeAM  Stiftung zorganizovala stretnutie v  Opave, ktorého súčasťou bola tiež prehliadka nádhernej výstavy  Ján II. knieža  Liechtenstein – mecén Sliezskeho zemského múzea.

Sliezske zemské múzeum sprístupnilo verejnosti exponáty, ktoré pred viac ako sto rokmi darovalo múzeu lichtenštajnské knieža Ján II..

Expozíciu tvorili exponáty umeleckého remesla, sochárstva i maliarstva. Časť výstavy bola venovaná lichtenštajnskému kniežaciemu domu a ich stopám v českom Sliezsku, ako aj osobe lichtenštajnského kniežaťa Jána II..

 Srdečná vďaka všetkým zúčastneným!

 

Partneri