Novinky

300 rokov LichtenŠtajnska

20.01.2019

     V roku 2019 oslavuje Lichtenštajnské kniežatstvo tristoročnicu svojho vzniku. Jubilejný rok sa začína 23. januára 2019 a oslavovať sa bude po celý rok. &n

Návšteva výstavy „ Ján II. knieža  LiEchtenstein – mecén Sliezskeho zemského múzea“

27.08.2017

Nadácia MeAM  Stiftung zorganizovala stretnutie v  Opave, ktorého súčasťou bola tiež prehliadka nádhernej výstavy  Ján II. knieža  Liechtenstein – mecén Sliezskeho zemského múzea. Sliezske z

300. výročie narodenia cisárovnej Márie Terézie

13.06.2017

Pred tristo rokmi sa vo štvrtok, 13. mája 1717 narodila neskoršia uhorská kráľovná Mária Terézia, dcéra cisára Karola VI. Mária Terézia  bola pokrokovo zmýšľajúcou panovníčkou, dobrou matkou a man

Stretnutie EURóPSKEJ šľacHty

12.12.2016

Organizačná zložka MeAM Stiftung v Slovenskej republike bola svojou materskou organizáciou MeAM Stiftung, Fürstentum Liechtenstein, poverená zorganizovaním stretnutia európskej šľachty v roku 20

Stretnutia cez leto 2016

10.07.2016

Aj toto leto MeAM Stiftung opäť pripravuje spoločné stretnutia šľachty v Taliansku a Rakúsku.  Záujemcov zo Slovenskej republiky a Českej republiky, prosíme, aby kontaktovali našu organ

Čestné OBČIANSTVO mesta Holíč

03.07.2016

V piatok 17. júna sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra uskutočnilo slávnostné zasadanie mestského zastupiteľstva spojené s odovzdávaním ocenení Mesta Holíč. Tohtoročnými ocenenými boli

Konferencia v HolÍČI o ŽIVOTE V OBDOBÍ MÁRII TERÉZII

03.07.2016

Medzinárodná konferencia priblížila obdobie panovania Márie Terézie. Premeny života v monarchii v časoch panovania Márie Terézie. Pod týmto názvom sa v piatok 17. júna uskutočnila v p

Premeny života v monarchii v časoch panovania Márie Terézie

05.06.2016

Na Holíčskom zámku sa 17. júna 2016 uskutoční medzinárodná vedecká konferencia. Túto organizujú mesto Holíč a Nadácia MeAM Stiftung – organizačná zložka zahraničnej nadácie v SR v spolupráci s H

VÝSTAVA K JUBILEU MÁRIE TERÉZIE v HOLÍČI

29.05.2016

V piatok 27. mája 2016 sa konala vernisáž výstavy  „Premeny života v monarchii v časoch panovania Márie Terézie“.   Výstava,  podporená z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníc

ZREKONŠTRUOVANÝ JuhovýchodnÝ bastión holíčskEho zámku Odovzdaný verejnosti

29.05.2016

Po úspešnom zrekonštruovaní juhovýchodného bastiónu Holíčskeho zámku v rámci projektu Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie sa v piatok 27. mája 2016 konalo jeho slávnostné odovzd

RekonŠTRUKCIA BASTIÓNOV v HOLÍČI

16.05.2016

     V minulom roku, v priebehu pár mesiacov  sa začali črtať nové múry spadnutého juhovýchodného bastiónového opevnenia.  Dodávateľ stavby Ekostavby a.s. Brno  vykonali práce ku koncu roka

Stretnutie predstaviteľov nadácie MeAM Stiftung

24.11.2015

Dňa 25.11.2015 sa predstavitelia lichtenštajnskej  nadácie MeAM Stiftung stretli v hlavnom meste Lichtenštajnskeho kniežatstva, vo Vaduze s manželkou dedičného princa Aloisa,  s J.K.V. princezno

VYŠLO TRETIE ČíSLO ALMANACHU WOCH

22.11.2015

Ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy WOCH, ktorú vydáva Bratislavský okrášľovací spolok, má už tretie číslo. Na svojich stránkach opäť prináša zaujímavé štúdie venované regio

DRUHÉ ČíSLO ALMANACHU WOCH

13.04.2015

Druhé číslo Nadáciou MeAM Stiftung podporovanej Ročenky pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy WOCH vyšlo koncom marca 2015. Obsahuje veľmi zaujímavé štúdie z oblasti genealógie, biografie a h

Poškodené múry zámockého bastiónu čaká rekonštrukcia

12.02.2015

12. februára sa v priestoroch depozitu zámku v Holíči uskutočnil odborný seminár, konaný v rámci projektu Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie. Okrem zástupcov Mesta Holíč sa na ňo

Niečo pre radosť detí

04.07.2014

Organizačná zložka v SR poskytla Spojenej škole Dolinského 1 v Bratislave pre jej žiakov vecný dar – sladkosti na akciu „Noc v škole“ organizovanú touto školou. Spojená škola z

VECnÝ DAR PRE VAGUS, o.z.

11.03.2014

Slovenská organizačná zložka MeAM Stiftung v rámci svojej charitatívnej činnosti odovzdala prostredníctvom členky správnej rady pani Marie Richter vecný dar (nové ošatenie pre zlepšenie kvality život

Víťazný projekt podporovaný nadáciou - časopis WOCH

12.03.2014

Víťazným projektom na Slovensku finančne podporovaným Nadáciou MeAM Stiftung je nový vedecký časopis Ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy WOCH, vydávaný Bratislavským okrášľovacím s

Stretnutie hostí s vedením lichtenštajnskej MeAM Stiftung a so správcami jej organizačnej zložky v SR

28.09.2013

Pri príležitosti zahájenia činnosti Nadácie Mitteleuropäische Adels- und Rittergeschlechtsmatrikel (MeAM) Stiftung - organizačnej zložky zahraničnej nadácie v SR bola prezidentom správnej rady jej l

183. výročie narodenia cisára Františka Jozefa I. v Bad Ischli

18.08.2013

Zástupcovia Nadácie Mitteleuropäische Adels- und Rittergeschlechtsmatrikel (MeAM) Stiftung – organizačnej zložky zahraničnej nadácie v SR na oslavách 183. výročia narodenia cisára Františka Jo

Oznam

29.07.2013
Od 1. augusta do 30. októbra 2013 je možné podávať žiadosti o podporu z nadačného programu MeAM Stiftung pre rok 2014.  

Partneri