O nás

Mitteleuropäische Adels- und Rittergeschlechtsmatrikel (MeAM) Stiftung je nadáciou, právnickou osobou, zapísanou v Obchodnom registri Úradu spravodlivosti Lichtenštajnského kniežatstva. Pôsobí v krajine svojho sídla a prostredníctvom svojich organizačných zložiek a reprezentačných zastúpení aj v krajinách Európy.

Popri vedení matriky šľachtických a rytierskych rodov slúži nadácia na plnenie všeobecnej verejno-prospešnej a charitatívnej činnosti, určenej na pomoc verejnosti. 

Ciele nadácie

 • zabezpečovanie rodopiseckých výskumov a posudzovanie ich výsledkov
 • vedenie Stredoeurópskej matriky šľachtických a rytierskych rodov
 • spolupráca s európskymi šľachtickými organizáciami
 • podpora kniežacích charitatívnych projektov
 • organizovanie vlastných charitatívnych projektov a participovanie na dobro činných projektoch rôznych európskych právnych subjektov, zameraných na:
  • skvalitnenie života ľudí v núdzi, osamelých, chorých, starých, zdravotne znevýhodnených, týraných
   bezproblémové začlenenie sa mladých ľudí po opustení detských domovov do života a na trhu práce
  • zvýšenie dostupnosti vzdelávania
  • podporu vydávania kníh pre nevidiacich a slabozrakých
 • organizovanie a zastrešovanie vedeckých konferencií
 • organizovanie spoločenských a dobročinných podujatí
 • podpora vydávania populárno-náučných časopisov
 • publikačná a vzdelávacia činnosť
 • podpora obnovy kultúrnych historických pamiatok

Sme tu pre vás

Na základe rozhodnutia správnej rady nadácie bola v súlade s platnými predpismi v Slovenskej republike zriadená naša organizačná zložka, ktorá po zapísaní do príslušného registra dňom 1. augusta 2013 zahajuje svoju činnosť. Prosíme všetkých záujemcov o sprostredkovanie vnesenia do Registra rodov, ako aj žiadateľov o podporu ich projektov i našich prípadných partnerov z územia Slovenskej a Českej republiky, aby v týchto záležitostiach komunikovali výlučne s Nadáciou Mitteleuropäische Adels- und Rittergeschlechtsmatrikel (MeAM) Stiftung - organizačnou zložkou zahraničnej nadácie v SR.

Za najdôležitejší cieľ v našej činnosti považujeme ľudskosť, porozumenie a poskytovanie materiálnej pomoci tým, ktorí sú na ňu odkázaní. 

300 rokov LichtenŠtajnska

20.01.2019

     V roku 2019 oslavuje Lichtenštajnské kniežatstvo tristoročnicu svojho vzniku. Jubilejný rok sa začína 23. januára 2019 a oslavovať sa bude po celý rok. &n

Návšteva výstavy „ Ján II. knieža  LiEchtenstein – mecén Sliezskeho zemského múzea“

27.08.2017

Nadácia MeAM  Stiftung zorganizovala stretnutie v  Opave, ktorého súčasťou bola tiež prehliadka nádhernej výstavy  Ján II. knieža  Liechtenstein – mecén Sliezskeho zemského múzea. Sliezske z

300. výročie narodenia cisárovnej Márie Terézie

13.06.2017

Pred tristo rokmi sa vo štvrtok, 13. mája 1717 narodila neskoršia uhorská kráľovná Mária Terézia, dcéra cisára Karola VI. Mária Terézia  bola pokrokovo zmýšľajúcou panovníčkou, dobrou matkou a man

Partneri